Annulleringsklausul i det kommande klimatavtalet.

Expertgruppen för Miljöstudier skall ha ett seminarium den 1 Juni med titeln “Suggestions for the road to Copenhagen”. Då skall Larry Karp, University of California, Berkeley, och Jinhua Zhao, Michigan State University, presentera en rapport med samma namn. Rapporten finns emellertid redan tillgänglig och har som bärande id att det skall finnas en annulleringsklausul (escape clause) för dem som undertecknar det kommande klimatavtalet.

Idn låter när man först hör den helt befängd men kan ha en viss poäng såtillvida att länder som tvekar att signera med hänvisning till att de inte kan till fullo överblicka åtagandena känner större säkerhet när de har en möjlighet att dra sig ur i framtiden. Det skall nämligen kosta att annullera och författarna har t.o.m. skissat på en id med handelssanktioner!

Det märks att idn formades i Bush-erans USA men därmed också att den kan vara helt överspelad nu. Man kan också undra över expertgruppens timing, det är i elfte timmens femtionionde minut att lansera något som skulle fordra omfattande diskussioner inför Köpenhamnskonferensen.

Man kan också undra över expertgruppens syften, dess ordförande har ju inte tidigare gjort sig känd för något nämnvärt klimatengagemang. Gruppens kansli har också gärna visat sig vilja göra piruetter på klimatområdet men kanske inte alltid med så mycket innehåll.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv