Argumenten tryter - höj rösten

SÃ¥ skall delar av industrin som oroas för “baskraften” dra igÃ¥ng sin egen utredning om framtida energiförsörjning. Om det skall innefatta möjligheten av effektivare energianvändning framgÃ¥r inte.

De använder hög röst och hävdar att vi stÃ¥r inför ett “dramatiskt bortfall” av produktionskapacitet och att vi mÃ¥ste börja nu eftersom beslutsprocesserna drar ut pÃ¥ tiden. Om de har alternativet kärnkraft i tankarna sÃ¥ kan det vara klokt att börja i tid. I vart fall om finska Olkiluoto 3 stÃ¥r modell. Den skulle tagits i drift 2009 men det blir nu i bästa fall 2016. Den skulle kostat 3 miljarder Euro men det antas nu bli av storleksordningen 8,5.

Men en viktig frÃ¥ga är vad man menar med baskraft vilket Lennart Söder har pÃ¥pekat. Är det kraftanläggningar med hög tillgänglighet och lÃ¥nga drifttider eller är det de anläggningar som har lägst rörlig kostnad? I det första fallet finns det goda lösningar att klara “baskraften” med 100% förnybart och i det senare fallet sÃ¥ är det otvetydigt vind och sol som är baskraft.

Men om man sitter fast i gammaldags tänkesätt vad gäller energisystem så bör man undvika att skapa det nya. Då återstår bara att höja rösten.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv