Argumenten tryter - höj rösten

Så skall delar av industrin som oroas för “baskraften” dra igång sin egen utredning om framtida energiförsörjning. Om det skall innefatta möjligheten av effektivare energianvändning framgår inte.

De använder hög röst och hävdar att vi står inför ett “dramatiskt bortfall” av produktionskapacitet och att vi måste börja nu eftersom beslutsprocesserna drar ut på tiden. Om de har alternativet kärnkraft i tankarna så kan det vara klokt att börja i tid. I vart fall om finska Olkiluoto 3 står modell. Den skulle tagits i drift 2009 men det blir nu i bästa fall 2016. Den skulle kostat 3 miljarder Euro men det antas nu bli av storleksordningen 8,5.

Men en viktig fråga är vad man menar med baskraft vilket Lennart Söder har påpekat. Är det kraftanläggningar med hög tillgänglighet och långa drifttider eller är det de anläggningar som har lägst rörlig kostnad? I det första fallet finns det goda lösningar att klara “baskraften” med 100% förnybart och i det senare fallet så är det otvetydigt vind och sol som är baskraft.

Men om man sitter fast i gammaldags tänkesätt vad gäller energisystem så bör man undvika att skapa det nya. Då återstår bara att höja rösten.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv