Bättre ekonomi, mera jobb, minskade klimatrisker? - NEJ TACK!

Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så väldigt att leda, ingenting så osäkert framgång, som att införa en ny tingens ordning; ty den som försöker har nämligen alla dem till fiender som drog fördel av den gamla ordningen och han har endast ljumma försvarare i dem som drar fördel av den nya.

Citatet tillskrivs Machiavelli och hans bok Fursten. Det passar bra när man tar del av EU-kommissionens förslag till klimatåtgärder. Uppenbarligen har de som tillhör den gamla ordningen lyckats invagga kommissionen i förhoppningen att fördelarna av den är för evigt.

Den nya ordningen, vars fördelar för konkurrenskraft, miljö och jobb, dokumenteras i kommissionens eget material. Där kan man finna:

* Renewable energies “help reduce fuel import costs and contribute to improving the energy trade balance,...”
* Fossil fuel import dependency remains the main driver of price increases ...
* The EU manufacturing sector has so far responded to energy price increases through sustained energy intensity improvements, thus maintaining its relatively favourable position….
* ...carbon prices, are “not found to have any statistical significant impact on electricity retail prices,”
*.... ambitious renewables and energy efficiency targets could create half a million jobs in Europe.

Det är tråkigt att kommissionen inte lyssnar på sig själv, när de beslutar:

A reduction in greenhouse gas (GHG) emissions by 40% below the 1990 level, an EU-wide binding target for renewable energy to 27%, renewed ambitions for energy efficiency policies, a new governance system and a set of new indicators to ensure a competitive and secure energy system. These are the pillars of the new EU framework on climate and energy for 2030 presented today by the European Commission.


Men sista ordet är inte sagt på långt när. Parlamentet och rådet återstår och det är en lång marsch kvar. Får man vara lite elak så är kommissionens ledare Barroso (snart) en föredetting - en av de gamla. Vi måste satsa på andra och nya som inte har bindningar till ett passerat utvecklingsstadium. Sådana som kan hantera en komplex framtid och inte drömma sig tillbaka om hur det var förr.

Vi måste kunna se till att utsläppen minskar, att effektiviseringen och användningen av förnybar energi ökar. Hur svårt är det när det dessutom har påtagliga fördelar i vår vardag?

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv