Belöna energiföretagen för icke-leveranser

Att betala energiföretagen för att de inte får sälja till kunder som effektiviserar. Det är en gammal idé som dyker upp igen, denna gång i Storbritannien. Man använde den modellen en gång i tiden i USA men fann att den blev ohållbar och bara för ett halvår sedan avvfärdades den blankt i Hawaiis förslag till ny energilagstiftning. De har istället organiserat sig med en särskild funktion för genomförande av effektiviseringsåtärder.

I det Brittiska förslaget finns dock en del annat intressant. Som t.ex on-line information om koldioxidutsläppen som vägledning för individuell handling!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv