Primus inter pares

Biskopen går i spetsen - den främste bland likar Likaväl som det finns syndare ifråga om klimat och resvanor så finns det helgon. I detta fall anförda av biskopen i London! Och det finns en församling i vardande. Drygt 10% av Britterna säger att de måste minska sitt resande av just klimatskäl.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv