Blir affärsklimatet också varmare?

Björn Stigsson, som en gång i tiden var VD för Fläkt i Sverige, leder sedan ett tiotal år the World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. Han visade i ett tal i London nyligen på affärsvärldens behov av, och möjligheter, att delta i att lösa klimatproblemen. En bjärt kontrast till de företag, med Exxon i spetsen, som väsentligen sysslar med att förneka att problemen ens existerar. WBCSD har också givit ut ett antal publikationer som beskriver både problem och möjliga lösningar.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv