C40

..är ett nätverk av 40 av världens största städer och med ytterligare några adjungerade, bl.a. Stockholm, som har för avsikt att samarbeta ifråga om klimatåtgärder. Frågan är om de är mer än sin web-site? Deras uppgiftslista är helt rätt (samverka i inköp, utbyte av expertis, skapa instrument för mätning) men hur går det egentligen till när de samverkar?

Kanske befinner de sig ännu i starperioden och att de har Ken Livingston, från London, som ordförande bådar gott. New York visade nyligen på ett kraftfullt initiativ, men är det tillräckligt för ett nätverk?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv