Climate Change är business (också)

Affärsbanken Lehman Brothers gjorde ett banbrytande arbete genom sin publikation om hur olika branscher påverkas av klimatförändringarna. Inte minst genom att de markerade att frågan var av stor betydelse och inte något som man skulle försöka hantera genom att lobba igenom sin vilja utan genom att tackla själv. De har nu följt upp sin första rapport med en andra som är mera resonerande (och en aning mera teoretisk) där man besvarar frågor och argument från sina kunder. En av deras teser är att de företag som försöker förstå hur klimatpolitiken kan utvecklas kommer också att lyckas i sina affärer.

Förstå alltså - inte motarbeta! Business Europe balanserar i det avseendet på kanten till det tillåtna i sitt utspel inför klimatförhandlingarna. Deras bärande idé är att Europas industri är bra - i förhållande till andra länders!! Det må så var men det är ju inte därmed sagt att den är bra i jämförelse med den teknik som borde användas. “Benchmarking” kan leda riktigt fel ibland.

Då är det intressantare att jämföra med UNEPs rapport GEO 4 kapitel 10 och hur de beskriver policy-utvecklingen (se nedan) när, som de skriver, miljöpolitiken förflyttas in på banan för att bli det centrala elementet för länders och ekonomiers överlevnad. Där finns släktskap med Lehman-rapporten!

image

UNEP-rapporten tänker sig en förflyttning från vänster till höger i tabellen, mot ett idealstillstånd. Fast deras bild är förenklad. Det är inte en fråga om antingen-eller i val av instrument utan både-och för att behandla den del av marknaden som behöver stödjas eller knuffas. Vissa åtgärder hjälper till att ta bort undermåliga produkter, andra till att promovera de goda och ytterligare andra för att skapa utrymme för ny förbättrad teknik.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv