Näringslivets effektivisering

ABBs koncernchef pekar i en debattartikel i Dagens Industri den 16 juni på de stora besparingsmöjligheter som finns genom att välja bättre elmotorer, inte minst i industrin (DI_16_juni_2011-2.pdf). Men näringslivet har dålig beredskap för att ta dessa möjligheter i anspråk. säger man i Näringslivets energirapport 2011 som Veckans Affärer sammanställt. I slutsatserna skriver man:

Bristen på insikt och bristen på tydliga politiska direktiv gör att svenska företag går miste om besparingar i miljardklassen som kunde gjorts med hjälp av dessa energieffektiviseringsåtgärder. ....För initiativrika företag finns allt att vinna och inget att förlora genom att påbörja energieffektivisering. Framtiden erbjuder dessutom smartare lösningar där efterfrågan på el blir mer dynamisk än vad den är nu. Det är en utveckling som drivs av en ökad medvetenhet om den egna energiförbrukningen optimering av elanvändningen över dygnet. Men tills att politiken och elnäten förändras finns det ingen anledning att vänta. De som börjar agera redan nu kommer ligga steget före på både det miljömässiga som det ekonomiska planet.

En viktig del av förklaringen till att man missar dessa möjligheter är att företagen inte uppfattar investeringar i effektivare energianvändning som strategiska. Det framgår av en studie av Catherine Cooremans (1-476_Cooremans.pdf) och som presenterades vid eceee summer study för en vecka sedan. Tricket är “bara” att förklara hur effektivisering är av strategisk betydelse för företagets framtid. Cooremans noterar att när vi talar om hinder (barriers) så finns det även dolda sådana, se bild, och som kan hänföras till t.ex. vanor (culture) som t.ex. gör att man inte är tränad att observera de möjligheter som effektiviseringen erbjuder.
PS Denna studie (och hundratals andra) finns tillgängliga för eceee medlemmar.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv