Däcksstolarna på Titanic måste ställas i rad

Liknelsen är lite överdriven det medges men det kommer osökt i minnet när man läser det senaste från den nedläggningshotade Expertgruppen för Miljöstudier. Det är en undersökning av elmarknaden och som mynnar ut i fyra förslag för att göra den bättre, sedan skall det vara klart och vårt inträde i lyckoriket är förestående. Däckstolarna har äntligen ställts rätt. Förslagen är:

1. Öppna för att andra än de nuvarande bolagen ska få äga ny svensk kärnkraft. Behöver väl knappast kommenteras, visserligen borde det vara ofarligt eftersom kärnkraften inte är särsklit attraktivt som investeringsobjekt men det avskräcker inte de verkligt troende.
2. Slopa lagen om att endast stamnätsföretag, i praktiken Svenska Kraftnät, får bygga utlandsförbindelser. Jo näten behöver förstärkas för att vi till fullo skall kunna utnyttja och överföra bl.a. förnybar energi mellan platser der den finns i överflöd och befolknings-/industricentra. Men varför i fridens namn skulle inte ett samhällsägt företag kunna både inse och utnyttja det?
3. Inför en reglering som tvingar elhandelsbolagen att erbjuda hushållen timvis debitering. Ett klockrent skolboksförslag som det är lätt att visa nyttan av OM kunderna bara betedde sig rationellt. Förhoppningen om hushållens vilja att tvätta, diska och göra långkok på lågpristid är dock starkt överdriven. Likaväl som behovet att bättre utnyttjande fordrar avancerad teknik. Men behovet av bättre erbjudanden (Demand Response) från energileverantörerna till främst industrikunder är stort.
4. Behåll den kommunala vetorätten och tillåt även fortsättningsvis kommunala avgifter på förnybar energi. Que? Jaha! Om vi slipper en massa lokalproducerad el från t.ex. vindkraft då får vi större tyngd för förslag 1. Capice!

Det vore kanske bättre med en utredning om energinyttoansvaret och det faktum att energiföretagen säljer för mycket energi till en användning som de facto inte ger nytta för kunden. Kan det vara så att regeringen börjat tvivla på att expertgruppen har rätt fokus?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv