Dags att gå på systemet

Med tyngdpunkten på ordet PÅ. Så kanske man kan sammanfatta en studie av den Brittiska motsvarigheten till IVA och där man ser till hur den existerande infrastrukturen skall klara en klimatförändring, dvs hur den själv påverkas och eventuellt inte fungerar när översvämningar, stormar och förhöjda temperaturer blir vanligare och mera markanta.

Det handlar dels om att den infrastruktur vi har är dimensionerad och konstruerad för andra förutsättningar än framtidens men kanske viktigare att vi saknar insikter om hur SYSTEMEN fungerar och hur de olika delarna påverkar varandra. Alltså också en fråga om utbildning och kompetensutveckling. Vi behöver specialister på att vara generalister kanske?

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv