Dansk vägvisning.

Redan innan EU hinner med att presentera sin nya energistrategi slår Danmark till och aviserar sin, påhejade av Storbritannien i ett ömsesidigt stöd mellan länderna vilket innefattar även krav på EU:s minskade utsläpp.

Strategin siktar på en utfasning av den fossila energin och innehåller naturligtvis de vanliga elementen men i ambitiös tappning, t.ex. bioenergi (konvertering av gasledade anläggningar), havsbaserad vind (fördubbling av vindkapaciteten till 2020), effektivare användning (bl.a ökade insatser av energiföretagen), mm.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv