Dags att vissla i biljetten

Om man bara skall döma regeringens energiproposition (och inriktningen på effektivisering) efter dess text så blir det att initiativen ställts in eller att de är ängsliga till sin karaktär. Vi får inte fler ledtrådar förrän i budgetpropositionen senare i år. Trehundra millioner extra har aviserats men vi vet fortfarande inte var de landar eller villkoren för deras användning. Vi har nu sett två reklamsnuttar och väntar fortfarande på huvudfilmen. Snart dags att vissla i biljetten!

Ängsligt? Tja, så här skriver man i avsnitt 11.3: “Energieffektivisering bör bedömas utifrån ett systemperspektiv. Detta innebär att den nytta som uppnås i form av mindre resursförbrukning och mindre miljöpåverkande utsläpp och på sikt också lägre kostnader ska ses som det egentliga syftet med energieffektivisering. Effektivisering i sig ska inte uppfattas som det egentliga målet.” Och sedan för man ett resonemang över 3 sidor om det svåra i att välja s.k. primärenergifaktorer.

Vem har försökt påstå att effektivisering är det egentliga målet? Så här skriver energirådgivarna: “Effektiviseringen är en del av energisystemet…..effektiviseringsinsatser [är] ett sätt att få energisystemet som helhet att leverera den energi som är en nödvändig del av ett samhälles infrastruktur, och utan vilken inga andra samhällsfunktioner fungerar. Energi och effektivisering är inga varor i sig själv utan medel för att skapa den nytta som energianvändande apparater levererar (ljus, kraft, värme). På detta sätt är både energi och effektivisering ?insatsvaror?. Det är lätt att visa att effektiviseringsåtgärder kan vidtas till mycket låga kostnader (t.o.m. negativa) och att om de vidtas kan den redan etablerade strukturen med energitillförsel räcka längre utan att behöva byggas ut.”

Vad är man rädd för - att det skall bli för mycket effektivisering? Det skulle i så fall kunna förklara varför man undvikit att ställa krav på energiföretagens medverkan som deltagare i att sprida effektiv teknik och/eller som finansiär av effektiviseringsarbetet vilket de skulle kunna bli genom användande av vita certifikat eller genom att bygga upp en effektiviseringsfond som man gör i Danmark. Propositionen pekar också på flera ställen på hur viktigt det är med korrekta priser och god information men duckar helt för att priserna på energi är okända för användarna. De får två olika räkningar för samma sak. En från leverantören och en från distributören och på räkningarna finns dels fasta kostnader och dels rörliga. Så ingen vet egentligen hur mycket deras kWh kostar. Men ändå skall priset styra!

I förra veckan hölls ett förberedande klimatmöte i Köpenhamn när man stämde av kunskapsläget om klimatförsämringen. Det blir bara värre och några framhöll vikten av att nyttja den pågående ekonomiska krisen som friställer kapacitet inom många ekonomiska sektorer och skapa ett grönt industriutvecklingspaket. Det syns inte heller spår av detta tänkesätt i propositionen. Trots att vi har ett byggnadsbestånd som omvittnat är i behov av renovering och där marginalkostnaderna för att göra det lilla extra för energin är små vid renoveringstillfället och monumentala om de glöms bort.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv