De stora finansintressena och uthålligheten

Lehman Brothers har get ut en rapport om affärer och klimatförändringar. Rapporten är skriven av John Llewellyn (som också skriver kolumner för eceee) och han gör en nästan identisk observation som Nicholas Stern har gjort, nämligen att de företag som först griper chansen har stora förutsättningar att tjäna bra på sin omställning.

Rapporten är dessutom läsvärd både därför att den är kort och sammanfattande men ännu mer därför att den har små appendix om ett flertal branscher! Nästan en manual för hur man skall lyckas i uthålliga affärer!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv