Decentraliserad energi blir vanligare

Enligt den globala organisationen för decentraliserad energi, WADE, så blir utnyttjande av dessa (småskaliga) resurser vanligare och man sikta till att få en total markandsandel på 20% till år 2025. Den är idag c:a 8-9%. De har gjort en sammanställning där detaljerad information finns för många länder. Eftersom WADE anser att all kraftvärme är “decentralised” så hamnar både Danmark och Finland högt på deras lista.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv