Det är långt mellan Norge och Malta

Eurostat har släppt sin statistik för elproduktion 2012 och den visar att det är förnybart som är på frammarsch medan kärnkraft och fossil är på tillbakagång.

EU ser ut att klara sitt 20%-mål för förnybar energi men spannet bland länderna är stort (se figur nedan). Norge toppar förstås medan Malta ligger långt ifrån på andra kanten.

Det finns en hel del siffror och för den som vill djupdyka i dem kan de laddas ned i Excel. En lite reservation dock för att solcellsproduktionen inte tycks vara tillgänglig (än) och att den ökat dramatiskt mellan 2010 och 2012. Det finns ingen anledning att tro att den vikit sedan.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv