Det bästa som det godas fiende

Om ni minns så gjorde tidskriften Det Bästa en gång i tiden förkortade versioner av kända böcker. Förkortningar som ofta tog musten ur verket självt och ofta gjorde att läsaren inte för sitt liv kunde förstå varför boken hade blivit berömd. Det är vad IEA gjort med sitt verk när de publicerade en “handboksversion” av Energy Efficiency Governence och som nämndes på denna sida igår.

Den fulla versionen av Energy Efficiency Governence är betydligt bättre och rekommenderas. Nu blir det begripligt vad de menar! Och det därför att de redovisar underlag och analyser. Ett exempel (se också figur nedan) är när man diskuterar drivkrafterna för effektiviseringsåtgärder. Som synes intar energisäkerhet (Energy Security) en dominerande roll framför ekonomisk utveckling, klimatproblem och ekonomisk konkurrenskraft. Staplarna visar också på att drivkrafterna är olika i olika typer av länder.

Men just den skillnaden skulle man gärna vilja ha ytterligare belyst. Hur kommer det sig t.ex. att alltid utgår från en ekonomisk utvärdering av energisparplaner i den politiska processen om det är säkerheten (riskbedömningen) som är den väsentliga orsaken till politiken?

image

Kommentarer:

Begreppet “Energy Security” som drivkraft för
“Energy Efficiency” är - en för mig - ny intressant infallsvinkel.
Här kan säkert rymmas en del intressanta möjligheter.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv