Förnybar energi en bubbla?

KPMG har låtit The Economist göra en studie bland mer än 200 ledande befattningshavare vid energiföretag och ett av resultaten är att man befarar att förnybar energi kan bli en finansiell bubbla. Studien visar i övrigt en ganska traditionell bild av hur man ser på energiutvecklingen och dess drivkrafter. Det förefaller vara ett spel för de stora aktörerena och frågor som t.ex. decentraliserad småskalig energiproduktion syns inte i den här bilden.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv