Politisk ovillighet har ett pris

Hur många gånger har ni hört att våra insatser skall vara kostnadseffektiva? Och ofta är frågan om sådana bedömningar (i pengar enbart) inte är “beside the point”. I en studie gjord för EUs miljödirektorat presenteras COPI, Cost of Policy Inaction, en metod som har ett bredare anslag. Kostnads- nyttoanalysen (CBA) har en plats i val av alternativ men inte enbart. Men ändå är det just det vi hör nu när t.ex. bilindustrin talar om förlust av jobb. Det är fel jämförelse! Valet är mellan förlust av jobb (som kommer att ersättas med andra) och förlust av livsbetingelser.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv