Det räcker - och blir över

Kan världen klara sina energibehov med enbart förnybar energi? Ja säger några och nej säger andra. En som säger tydligt ja och menar att det t.o.m. räcker med enbart vatten, vind och sol är Mark Z. Jacobson i en artikel i Scientific Americans senaste nummer, (se figur 1 nedan). Han skisserar en omfattande utbyggnad redan till 2030, men noterar också att starka intressen verkar emot.

Skulle man sedan lägga till bioenergi på tillgångssidan kan man studera en rapport från SLU om den globala potentialen, (se figur 2 nedan). Och svaret tycks bli - JA, det räcker och blir över!

Och då har vi ändå inte räknat in effektiviseringen ännu, (se figur 3 nedan).
——————————————-

PS. Mark Jacobson är ett rött skynke för dem som föredrar kärnkraft och en omfattande diatrib finns därför, men argumenten verkar inte vara avgörande på något sätt. De utgår huvudsakligen från kostnader och tillgänglighet, men bortser helt från marknadens läreffekter och utveckling av nätfunktioner. Å andra sidan har Jacobson använt denna kunskap implicit.

image
Figur 1: Möjlig utveckling för vatten-, vind- och solkraft. Källa: Scientific American nov 2009.
———————————
image
Figur 2: Möjligt utnyttjande av bioenergi. Källa. SLU Global Potential of Sustainable Biomass for Energy.
————————————
image
Figur 3: Andel av koldioxidminskningen 2030 från respektive ?källa?. IEA WEO 2009, Excerpt.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv