Dirty business!

Något tyder på att diskussionerna om Europas energiunion kommer att bli smutsiga. Och att bland annat förnybara bränslen kommer i skottgluggen samt att (möjligheter till) ökad fossilanvändning kommer att premieras.

Det som spökar är pÃ¥stÃ¥endena om att vi i kraftsystemet behöver reservkapacitet sÃ¥ att det inte blir mörkt och kallt därför att solen inte skiner eller därför att det blir vindstilla i stora geografiska omrÃ¥den samtidigt. Därför hävdar man pÃ¥ vissa hÃ¥ll att man behöver Ã¥tminstone reserv i form av kolkraftverk. Därför, säger de, behövs en “kapacitetsmekanism” och därför mÃ¥ste man minska det, enligt deras mening, onödiga och konkurrenssnedvridande stödet till förnybar energi.

Det lÃ¥ter bestickande och argumentationen kommer i stor utsträckning frÃ¥n företag som förlorat mycket i värde pÃ¥ att elpriserna sjunkit i kölvattnet av ökad andel förnybar energi. Företag som ocksÃ¥ brukar framställa Ã¥tgärder för ökad effektvisering, genom till exempel “vita certifikat”, som marknadsfrämmande.

Det har läckt ett första dokument om Unionens inriktning och där finns en “kardinalmening” om att kapacitetsmekanismer bara skall finnas om den regionala överföringskapaciteten är otillräcklig. Capacity mechanisms should only be developed to address security of supply if a regional system adequacy assessment points to such a need. Men eftersom sÃ¥dana mekanismer införts i Storbritannien Ã¥terstÃ¥r frÃ¥gor om hur kardinalmeningen skall tolkas.

Det kommer att bli en smutsig fight!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv