Doldisarna manas av kungahuset…

.....i Storbritannien. Försäkringsbolagen har traditioner att agera för att minska risker i samhället men har hitintills varit förvånansvärt passiva i klimafrågor. Med några undantag. Nu kliver dock några fram och redovisar trenderna mot ökade förluster till följd av klimatrelaterade händelser samt modeller för att påverka. De har t.o.m. kungligt beskydd! Eller var det en kunglig uppmaning?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv