Effektivisering kan spara in 98 reaktorer

av Fukishima-storlek i Europa. Men då måste ECO-design direktiven genomföras utan förtövan. Detta hävdas i en artikel som bygger på beräkningar gjorda av ECOS som är en sammanslutning av NGOs som vill använda standardisering som instrument för miljöpåverkan.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv