Effektivisering sätter fart på Europa

Häromdagen presenterade EU sin kampanj “Mission Growth” med undertiteln “Europe at the Lead of the New Industrial Revolution”. Man pekar på sex prioriteringar för att göra Europeisk industri konkurrenskraftig med kvalitet och inte med låga kostnader: Advanced manufacturing technologies, Key Enabling Technologies, Bio-based products, Clean vehicles and vessels, Sustainable construction and raw materials, Smart grids. Flera av områdena är relaterade till effektiviare energianvändning. Och sedan diskuterar man hur marknaderna skall kunna byggas upp (se bild 1 nedan) och vi börjar fatta behovet av att med investeringar i bl.a. energieffektiv teknik/byggnader skapa en hemmamarknad för produkter med exportpotential. Då duger det inte längre att jämra sig över att EUs nya effektiviseringsdirektiv ställer krav.

En illustration till den ekonomiska betydelse av effektivisering både som motor för industri och jobb samt som allmänt välståndsskapande och metod att skapa större energitrygghet får vi i “Renovate Europes” redovisning av hur ekonomin som helhet påverkas (se bild 2 nedan).

image
Bild 1
——————————-
image
Bild 2

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv