Effektivisering sätter fart på Europa

Häromdagen presenterade EU sin kampanj “Mission Growth” med undertiteln “Europe at the Lead of the New Industrial Revolution”. Man pekar pÃ¥ sex prioriteringar för att göra Europeisk industri konkurrenskraftig med kvalitet och inte med lÃ¥ga kostnader: Advanced manufacturing technologies, Key Enabling Technologies, Bio-based products, Clean vehicles and vessels, Sustainable construction and raw materials, Smart grids. Flera av omrÃ¥dena är relaterade till effektiviare energianvändning. Och sedan diskuterar man hur marknaderna skall kunna byggas upp (se bild 1 nedan) och vi börjar fatta behovet av att med investeringar i bl.a. energieffektiv teknik/byggnader skapa en hemmamarknad för produkter med exportpotential. DÃ¥ duger det inte längre att jämra sig över att EUs nya effektiviseringsdirektiv ställer krav.

En illustration till den ekonomiska betydelse av effektivisering bÃ¥de som motor för industri och jobb samt som allmänt välstÃ¥ndsskapande och metod att skapa större energitrygghet fÃ¥r vi i “Renovate Europes” redovisning av hur ekonomin som helhet pÃ¥verkas (se bild 2 nedan).

image
Bild 1
——————————-
image
Bild 2

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv