Effektivitet är nödvändigt men inte tillräckligt

Mer effektivitet är viktigt så att det vi behöver görs med mindre resurser. Men är det tillräckligt att vara effektiv om vi har ett överdrivet behov? Tanken tränger sig på när man läser om ett program som heter Effektiviteten måste ha ett syfte. Ett syfte som inte enbart är att använda mindre än vad man skulle ha gjort - om man använt mer. Gandhi sade att: “There is enough for everybody’s need, but not enough for anybody’s greed”, men så spann han också sin egen bomull.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv