Energi, orolig? Inte jag!

Europabarometern undersöker regelbundet hur medboragarna ser på olika frågor, bl.a energiteknik. Kort sagt medborgarna är inte oroliga men de bryr sig! Arbetslöshet, kriminalitet och sjukvård är saker som rankas betydligt högre. Man är positivt inställd till omställning av energisystemet med mera förnybar energi och effektivare användning. Och kärnkraft är inte populärt! Så räkna med en charmoffensiv från dess förespråkare?

Och även om medborgarna är positiva till förändring så är deras kunskap om åtgärderna ganska rudimentär (se diagram).

image

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv