Energieffektivitet ger både resultat och balans

Det finns både från USA och Finland studier som visar att investeringar i energieffektiva byggnader inte bara ger lägre kostnader utan också högre värde för byggnaden. Ett ofta upprepat mantra att fastighetsvärdet bestäms av Läget, Läget och Läget kanske behöver kompletteras?

Men även om det är viktigt att visa att effektivisering är klokt på så många sätt så bör vi nog ändå minnas att åtgärder för att minska klimatpåverkan inte enbart är en lönsamhetsfråga. Överlevnad kan ju vara av intresse, eller…?

Resultat och balans har betydelse inte enbart när de båda orden följs av ordet -räkning. grin

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv