Energieffektivitet och jobb

EUs grönbok om effektivare energianvändning har en uppgift om hur nya (och fler) jobb skapas av effektivisering i jämförelse med expansion i energitillförseln. I bilaga 5 sägs att varje investerad krona i effektivisering ger 4-5 gånger flera arbetstillfällen jämfört med att bygga nya kraftverk. För Europa som helhet bedöms det motsvara minst 2 miljoner personår i byggnads och installationssektorn!

De flesta studier som finns vad gäller samband mellan jobb och energieffektivisering är kvalitativa snarare än kvantitativa och de bygger på estimat snarare än på empiri. Men de ger ofta värdefulla insikter om samband vilka alla pekar på den positiva betydelsen för utbredd företagssamhet och särskilt för små- och medelstora företag. En studie från Wisconsin har ett omfattande empiriskt underlag som ytterligare understryker detta samband.

image

Det finns också färdiga program för den som vill göra egna beräkningar men de bygger helt på förutsättningar som gäller i USA.

 

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv