Energimärkning av byggnader leder inte till åtgärder!

sägs det i en studie publicerad i Energy Policy. Studien visar sig emellertid baserad på 10 intervjuer med nyblivna husägare i Belgien och lika många i Danmark. I bästa fall får man anta att det är ett missförstånd av ämnet.

I en Österrikisk studie har man konstaterat att 40 000-50 000 hus besiktigades varje år i Danmark och att mer än 45% av husägarna hade vidtagit åtgärder redan under första året, men att det inte skedde enbart p.g.a. energimärkningen. Man törs nog anta att de inte helt ignorerade råden de fått i märkningen. I en IEA-studie noterades också för några år sedan att det Danska märkningsprogrammet lett till omfattande åtgärder, men vid tillfällen då det passade fastighetsägaren.

Och det är precis så det skall vara - ett stöd och inte en piska!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv