Energinyttoansvar i Danmark

Som vi sett är det som anses marknadsfrämmande i Sverige (Vita Certifikat) vardagsvara i Danmark. DONGs vice VD Kurt Bligaard Pedersen:

finds it strange that many energy companies in Europe resist savings obligations. “The customers demand it.”

Men vi vet ju att danska uppfattas som ett svårt språk för många i Sverige.  grin

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv