Energiförgröning är framtiden

GE har gjort en undersökning bland EU:s opinionsbildare och kommit fram till att de nya gröna jobben finns inom energirelaterade. Den här typen av studier har lite karaktär av ge det svar man ropar efter och därför svarar också många med varianter på ordet “Innovation”. Men det är inte lika självklart att de skulle svara “grön” eller ens “energi”. Det kunde lika gärna ha blivit nanoteknik, biomedicin eller IT. Men det är inte klart om effektivisering ingår i svararnas eller utvärderarnas världsbild.

Studien konstaterar dock att innovation lätt kan bli ett innehållslöst mantra om man inte ger resurser till dem. Får man föreslå teknikupphandling? Sådan är innovationsdrivande utan att man behöver döpa om den eller krysta fram nya definitioner som i en nyligen lagd svensk utredning.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv