Energitjänstedirektivet tar ytterligare ett steg framåt

Genom godkännade i EU-Parlamentet. Och kommissionären skruvar upp förväntningarna på resultat ytterligare genom att nämna ännu högre potentialer än tidigare. Klockan för genomförandet tickar redan och det vore ju intressant om Sverige, i den proposition som aviserats till den 22 mars, också skulle vilja visa sig ta ledningen i stället för att komma på efterkälken!

Den preliminära texten till direktivet (Energy_Service_Directive_findraft.pdf) visar på goda möjligheter att mobilisera alla goda krafter i samhället och möjligen också att göra upp med en del gamla tabun? Häromdagen gjordes ett upprop för att säkerställa tillgången på el för svensk industri. Den största (och billigaste) resursen finns inom industrin själv när den effektiviserar. Då slipper de samtidigt att betala för de utsläppsrätter som energiföretagen fått gratis, men tar betalt för!

Och varför inte ordna upp i prisdjungeln för energi. Om el är en vara och om priset skall vara styrande för min konsumtion varför skall jag då ha två olika räkningar med olika innehåll, olika benämningar och vid olika tidpunkter samt långt efter att jag konsumerat? I en tid när IT finns i var mans rum!?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv