Energy efficiency as a resource - Vita certifikat på amerikanska

ACEEE, The American Council for an Energy Efficient Economy (systerorgansiation till eceee) hade nyligen en sammandragning för att visa vad som händer och vad som kan göras när energiföretagen medverkar med energitjänster. Detta rapporteras föredömligt snabbt i ett dokument vars slutsats är att energieffektivisering är den mest miljövänliga men också den billigaste och minst riskfyllda resursen när energisystemet behöver anpassas.

Programmet med länkar till presentationerna finns också redan tillgängligt och där finns mycket spännande att se. Det kanske mest är en hype men förkortningen DSM (Demand Side Management) håller på att ersättas av IDSM där I står för “integrated” och innebär att man adderar lokal energitillförsel (Distributed Generation, DG) till den laststyrning (Demand Response) och energieffektiviserings (EE) som traditionellt ryms i DSM-begreppet. IEAs DSM-program har haft detta perspektiv i flera år men om medicinen slinker ner med ett annat namn så OK:

Synd att detta inte är tillämpligt i Sverige eftersom vi redan gjort allt som är lönsamt och eftersom vita certifikat anses vara marknadsfrämmande!  tongue rolleye

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv