VSB i klimatfrågan.

Det är ställt utom allt tvivel att direkta effekter av svenska ambitioner på klimatområdet har en i det närmaste omätbar effekt på klimatutvecklingen. Således är en ambitiös klimatpolitik hänvisad till att inrikta sig på eventuella indirekta effekter.

Denna insikt huggs fast som om vore det i sten och med eldskrift när den präntas i DN. Den kommer från en rapport skriven av Michael Hoel och beställd av den famösa Expertgruppen för Miljöstudier vilken sorterar under Finansdepartementet. Rubriken på artikeln är ?Ingen effekt av att Sverige går före i klimatpolitiken?.

Ja Sverige är litet så vad vi än gör så märks det knappast i den stora sammanräkningen, men artikeln vill göra en poäng av s.k. koldioxidläckage d.v.s. att det man sparar i ett land som har strängare politik leder till ökade utsläpp i andra länder. Men eftersom vi är så rasande små och obetydliga så kan ju heller inte läckaget vara så rysligt stort, eller….?

Artikeln räknar upp några indirekta effekter, nämligen:  (1) att vara pådrivande och en förebild, (2) effekter på förhandlingar om ett klimatavtal och (3) effekter på teknikutvecklingen. Av dessa hävdas endast den sista vara något att räkna med. Beträffande de båda andra kan man bara notera (lilla) Danmarks inflytande när det gäller vindkraftsutvecklingen i världen och vilken betydelse (lilla) Sverige hade för Kyotoavtalets tillkomst. När det gäller teknikutvecklingen är det tjockt med kunskap om marknadens tekniklärande underbyggt även kvantitativt med lärkurvor. Det kanske är rimligare att tänka att de tre indirekta effekterna hänger intimt samman. Ny teknik kommer inte hoppande fram ur väggen utan är en följd av någons vilja och beslut.

Så till sist får man nog undra varför denna rapport beställdes och vad man ville åstadkomma? Kan det ha något att göra med vad dess författare skrivit tidigare, nämligen:

In global environmental problems, each country’s own contribution to worldwide emissions is small, so there is little a country can do by itself.

Detta kom på pränt så tidigt som 1991 och gör att artikeln kan uppfattas ha karaktär av VSB (Vilket Skulle Bevisas).

Det är väl fortfarande så att om man vill ändra något i världen så är det bäst att börja med sig själv.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv