Ett Europeiskt index för resurseffektivitet

Det behövs för att öka graden av återvinning och minska användningen av begränsade resurser och det kommer bl.a. att synas i Eco-design arbetet. Man har skapat en web-sida för att kunna följa upp hur arbetet framskrider och det finns en färdplan framtagen.

Som i allt annat EU-arbete som uppstår snabbt en polarisering efter de vanliga skiljelinjerna. Det kommer nog att hänga mycket på kommissionären och på EU-parlamentet om inte initiativet skall gröpas ur i de vanliga förhandlingarna.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv