Ett grönare näringsliv - vardå?

Tidningen The Economist har på uppdrag av det Brittiska näringsdepartementet undersökt affärslivets attityd till klimatåtgärder. Det är ingen uppmuntrande läsning på det hela taget (undantag finns). Affärslivet ligger i otakt med allmänna opinionen men det mest oroväckande är att man inte ser åtgärderna som en möjlighet att utveckla företag och produkter utan bara ser dem som en reaktion, en nödvändighet, för att behålla sitt namn och rykte. Man anser dock inte att kostnaderna är avskräckande, men man väntar på att staten skall ta initiativet.

Den attityd som herrarna Gore och Blood redovisade för uthållig företagsamhet är väsensskild från denna återhållsamma försiktighet och miltals från rubrikerna i affärstidningarna - ännu så länge!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv