Ett kolväte är ett kolväte är ett kolväte

Det finns inga “okonventionella kolväten”! Det finns bara den vanliga sorten och de är fossilbränslen med dess vanliga och kända klimateffekter.

Några sådana kolväten gömmer sig i skiffer och kommer då av någon outgrundlig anledning att få epitetet “okonventionell”. Nu senast av Barroso inför toppmötet den 22 maj.

Om naturgas ersätter kol så är det lite bättre ur klimatsynpunkt. Men i det här fallet handlar det om naturgas (från skiffer) som ersätter naturgas (från källor). Det Barroso och några till hoppas på är (1) att denna skiffergas skall vara billigare, vilket är långt ifrån säkert, (2) att det skall ersätta gas köpt från Ryssland.

Till båda dessa argument säger vi: Europas billigaste energiresurs är effektivisering (1) och den kan ersätta gas köpt från Ryssland (2). Effektivisering ger lägre kostnader för energisystemet och ger därmed bättre konkurrenskraft för Europa. (Många av våra ledare har svårt att skilja på pris och kostnad. Kostnaden är priset multiplicerat med mängden)

Dessutom skapar effektvisering (3) nya jobb i Europa och ger underlag för (4) nya innovationer och (5) ny industri inom den växande sektorn effektivisering som har exportmöjligheter för både tjänster och produkter.

Är det för konventionellt för våra ledare?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv