Ett nytt utvecklingssteg för el från solen.

Ett företag i Californien har kombinerat solceller med rörliga reflektorer och hävdar att de radikalt kan minska kostnaderna genom att minska kisel-användningen med nästa 90%. Redan greppet visar att “lärkurvan” existerar och att en marknad i tillväxt föder nya innovationer. I detta fall hävdas att de kan minska kostnaderna med 50% och vi närmar oss då snabbt den magiska gränsen en USD per watt.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv