Färdplaner för smarta nät

EU har presenterat ett policy paper för smarta nät. Kallat färdplan p.g.a. sin titel “Smart Grids: from innovation to deployment”. Planen hälsas positivt av industrin men Euractiv sätter ändå rubriken att detta är baby-steg på vägen mot ett regelverk för smarta nät.

Det barnsliga understryks i att man förefaller vara helt fokuserad på mätarna (se också bild medan) och bedömer att hushållen skall spara 10% av sin användning med sådana. Men det behövs också incitament i form av priser, affärsmodeller, aktörer, användarsystem och (inte minst) kundacceptans! Denna insikt finns det mera av i IEAs färdplan för smarta nät som kom för någon vecka sedan.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv