Belastad el?

Var gör svensk el mest nytta? Elbranschen anser att klimatneutral el (kärnkraft nämns särskilt) missgynnas. Bakgrunden är att man i Europa vill räkna “primärenergi” och att man anser att värderingen av elens utsläpp skall göras med marginalvärdering. Men är det verkligen missgynnande? Är det inte snarare ett sätt att visa att svensktillverkad el (som inte belastas av koldioxid) gör bäst nytta när den kan trycka undan “den smutsiga kolproducerade elen”? Och att användning av en förädlad produkt som el till ett så simpelt ändamål som värme är slöseri.

Och om man accepterar att el får sitt pris “på marginalen” efter den dyraste enheten enligt marknadens principer, kan man då hävda att inte samma el skall värderas fysiskt på samma sätt? Eller är man beredd att sälja den billigare svenska elen till sin självkostnad? Naturligtvis inte när vi har en öppen marknad, men då får man väl ta de fulla konsekvenserna?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv