För det är väl bara en saga?

När man tar del av en del som sägs nu när kampen om energieffektiviseringen i Europa hårdnar så tänker man osökt på den här lilla filmen om tre små grisar och deras vedermödor. Men det skall väl ändå bara ses som en saga? Väl?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv