Föregångare (för den nya regeringen)?

Många har på senare tid deklarerat sina intentioner att vara föregångare på området “Uthållighet”. Californen tillhör den gruppen och ett antal företag (12 st) har visat att de också är det. Effektivare energianvändning är en viktig komponent i det de gör. Men Norge vill också vara med och har lagt fram ett förslag om Norge som ett “lågutsläppssamhälle”. Frankrike har observerat drastiska förändringar och vill motverka dem med kraftfulla miljöåtgärder. Och Irland har lagt fram en plan för att öka både effektivisering och förnybar energi.

Förra regeringen talade mycket om sin vilja att vara föregångare men det blev inte så mycket “verkstad”. Oljekommissionens rapport kom 5 i tolv. Delar av den nya regeringen har också stora ambitioner men räcker det en hel och enad allians? Snart vet vi.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv