Företagens drivkrafter

Oss byråkrater emellan - vi vet ju att företag drivs av viljan att maximera sin vinst och att växa. Så det är egentligen ganska enkelt att påverka. Det är pengarna som styr! Eller….?

En debattartikel i DN, skriven av två företagsekonomer, ger en lite annorlunda vinkel “Företag ska skapa välstånd, inte bara vara vinstmaskiner”. Här kommer ett helt samhälle med:

Resurser från olika intressenter tillsammans, är grunden för företagets produktion av varor och tjänster, men också för att samhället, som omger företaget med anställda, leverantörer, kunder, banker, aktieägare etcetera skall fungera.

Och när helheten tas med så har det konsekvenser:

Politiker, finansaktörer och företagsledare agerar i dag som om företagens roll enbart är att vara vinstmaskiner. Men när missnöjet växer hotas i längden demokratin – risken för en utveckling mot inslag av ”polisstat” när eliten ska försvara klyftorna är uppenbar

Mycket tänkvärt inte minst för oss som grunnar över hur det kommer sig att energieffektvisering inte har mera luft under vingarna trots att det är självklart lönsamt. Är det just fixeringen på lönsamheten och övertron på att det går av sig självt som är problemet? En brittisk studie av mikroföretagarens roll visar att de många småföretagen som skall göra jobbet har mycket att tänka på. De skapar värde-välstånd varje dag! De skulle behöva hjälp med detta i högre grad än att bara behandlas som spelautomater där pengarna och resultaten trillar ut när man drar i spaken.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv