Förnybar energi och effektivisering skapar jobb i USA

USAs motsvarighet till naturvårdsverket, EPA, har låtit göra en omfattande genomgång av studier som rör sysselsättning och alternativ energi (SKP_State_2005.pdf). Det är ett omfattande material som redovisas och avser effekter på delstatsnivå. Samtliga visar positiva effekter på sysselsättningen genom satsningar på alternativ energi och miljöinsatser.

US EPA är dessutom de som ligger bakom idén med Energy Star som åtminstone de som intresserar sig för datorers energiförbrukning är bekanta med. Men Energy Star är mer än så.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv