Sverige under vatten

...till följd av klimatförändringarna. En klar risk enligt Statens Geotekniska Institut som gjort en studie för Klimat- och Sårbarhetsutredningen. Försäkringsbranschens intresse borde vara uppenbart, men….? Vid den tyska “Uthållighetskonferensen” i slutet av september uttrycktes (än en gång) att försäkringsindustrin är den som borde stå i frontlinjen för att påverka och minska riskerna av klimatomställningen. Möjligheterna verifieras in en ny studie, From Risk to Opportunity, och illustreras tydligt som i följande figur. Sverige ligger illa till!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv