Försurning av världshaven

Ytterligare en effekt som kan ha koppling till klimatförändringarna är ökad försurning av världshaven. Det borde i så fall också ha betydelse för två av de tekniska åtgärder som diskuterats för att minska klimateffekterna nämligen:
1. koldioxidinfångning (CCS) åtminstone i den mån som lagringen skulle ske i just havsvattnet
2. Urtvättning av koldioxid ur luften med vattenspray.

Och därmed blir det ännu tydligare att effektivisering är VIKTIGAST (om nu någon tvivlat).

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv