Fogden är starkare än marknaden

Johnson Controls har låtit göra en världsomfattande studie över vilka krafter som driver på effektiviseringen inom byggnadssektorn. Och slutsatsen tycks vara att samhällets drivkrafter (Fogden) tycks vara starkare än viljan att dra till sig kunder eller skapa en grön profil (Marknaden).

Det finns intressanta skillnader mellan olika delar av världen (se bild nedan), men överallt hamnar hyresgästen sist!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv