Framtiden i backspegeln

Reinier de Graaf är en holländsk arkitekt som nyligen skrev i Euractiv om behovet av ett energisystem baserat på förnybara resurser och framför allt skrev han om vilka krafter som måste sättas i rörelse för att nå dithän.

Han bör ha vissa insikter i ämnet eftersom han bland annat tittat på hur olika slags framtidsförutsägelser slår in eller misslyckas. Han har hållit en mycket intressant föreläsning om framtiden i backspegeln och visat på hur förutsägelserna skiljer sig åt beroende på av vem de görs. Utgångspunkten är att “fackmännen” på olika områden är bäst skickade på att uttala sig om sina egna domäner. Men resultaten överraskar!

image

Underlaget han arbetar med är bland annat en stor databas med olika förutsägelser varav några är från området effektivare energianvändning.

Detta kan vara värt att fundera över innan man tar itu med Boverkets utredning om skärpta energihushållningskrav där några “fackmän” för sjuttioelfte gången har satt sig med ambitionen att räkna ut den optimala framtiden. Bara nu inte framtiden hittar på några hyss! big surprise

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv