Framtidens basindustri - effektivisering

FNs miljöorgan UNEP har presenterat en stor undersökning om hur man skall kunna skapa en grön framtid för vår plågade planet. I sammanfattningen visas vilka konsekvenser detta skulle få för jobben i energisektorn (se bild nedan) och man kan bl.a. se att effektivisering är en framtidsbransch.

Det blir särskilt tydligt i den delrapport som handlar om byggnader. I figur 3 visar man bl.a. en gigantisk marknad för renoveringar i Sverige men tyvärr inte så stor som det verkar eftersom man satt pilen för Sverige fel. Den rätta finns som exhibit 18 (se nedan) i en underlagsstudie om den globala renoveringsmarknaden.

 

image
——————————-
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv