Framtidens elsystem - större valmöjligheter för flera

I USA har energidepartementet tagit fram ett mycket spännande underlag för att söka finna vilka möjligheter teknikutvecklingen kan ge. Man har följt up det med en så kallad “roadmap” för att kunna påverka teknikutvecklingen.

Electric Power Researc Institutet, EPRI (USAs Elforsk) har därutöver inom ramen för samma sorts teknikprojektioner också satt in frågan i ett globalt perspektiv. Spännande!
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv